IQITA är enkelhet

Avancerad teknik får aldrig bli ett självändamål. Våra produkter och tjänster bygger ofta på mycket avancerad teknik men för oss är alltid användandet viktigast. Lösningar från IQITA är enkla att komma igång med och att använda. Syftet är alltid att skapa nytta genom att förenkla, automatisera och effektivisera.

Torgny Månsson
VD och försäljning

IQITA startade 2014 och är en engagerad partner inom print, IT, AV och telefoni. Vi brukar säga att vi är gatsmarta på kontoret. Våra lösningar skall vara de bästa, inte de fetaste eller hetaste. Användarvänlighet är alltid viktigast för att generera nytta och förbättring.

Våra uppdragsgivare slipper oro och ovisshet kring leveranser och kostnader. Med engagemang och respekt i möte och dialog vill vi förtjäna den tillit som bygger långvariga affärsrelationer.