IQITA är en god natts sömn

Vi gör skillnad för våra uppdragsgivare men också för de som ska leva på vår planet i framtiden. Vi erbjuder medvetna val som är resurssnåla och lämnar så små avtryck på miljö och klimat som möjligt. Det kan vara en skrivarlösning som resulterar i färre utskrifter, en telefonlösning där man hellre väljer en renoverad telefon än en ny eller en videokonferenslösning som är så bra att man enkelt kan välja bort att resa långt och ofta, utan att tulla på möteskvalitet.

Philip Månsson
Support

IQITA startade 2014 och är en engagerad partner inom print, IT, AV och telefoni. Vi brukar säga att vi är gatsmarta på kontoret. Våra lösningar skall vara de bästa, inte de fetaste eller hetaste. Användarvänlighet är alltid viktigast för att generera nytta och förbättring.

Våra uppdragsgivare slipper oro och ovisshet kring leveranser och kostnader. Med engagemang och respekt i möte och dialog vill vi förtjäna den tillit som bygger långvariga affärsrelationer.