IQITA är gatsmart

Vi brukar säga att vi är gatsmarta på kontoret, IQITAS lösningar ska vara de bästa, inte de hetaste eller fetaste. Vi kan de bästa vägarna och verktygen för att generera nytta och förbättring. Det når vi genom att lyssna och se uppdragsgivarens perspektiv, inte genom att sälja på någon prylar som de inte behöver. Våra uppdragsgivares framgång är vår framgång.

Peter Persson
Försäljning

IQITA startade 2014 och är en engagerad partner inom print, IT, AV och telefoni. Vi brukar säga att vi är gatsmarta på kontoret. Våra lösningar skall vara de bästa, inte de fetaste eller hetaste. Användarvänlighet är alltid viktigast för att generera nytta och förbättring.

Våra uppdragsgivare slipper oro och ovisshet kring leveranser och kostnader. Med engagemang och respekt i möte och dialog vill vi förtjäna den tillit som bygger långvariga affärsrelationer.