IQITA
är tillit

IQITAS viktigaste styrkor är kunskap och engagemang. Våra uppdragsgivare slipper oro och ovisshet kring leveranser, kostnader och huruvida investeringen ligger på rätt nivå. Med engagemang och respekt i möte och dialog vill vi förtjäna den tillit som bygger långvariga affärsrelationer.

Kristian Elvingsson
Försäljning

IQITA startade 2014 och är en engagerad partner inom print, IT, AV och telefoni. Vi brukar säga att vi är gatsmarta på kontoret. Våra lösningar skall vara de bästa, inte de fetaste eller hetaste. Användarvänlighet är alltid viktigast för att generera nytta och förbättring.

Våra uppdragsgivare slipper oro och ovisshet kring leveranser och kostnader. Med engagemang och respekt i möte och dialog vill vi förtjäna den tillit som bygger långvariga affärsrelationer.