Enkla, pålitliga och säkra IT-lösningar

IT-tjänster

IT-funktionen måste bara fungera

Som IT-leverantör erbjuder vi säkra och tillförlitliga IT-tjänster och IT-produkter främst till kontorsmiljöer. Vi har egen IT-support och stor vana av både installation och drift av till exempel Microsoft 365, SharePoint och olika backup-lösningar. Vi samarbetar bland annat med Microsoft, Dell och Aruba.

Säkerheten blir allt viktigare

En ökande digitalisering ger också ökad utsatthet. Antalet försök till dataintrång och bedrägerer via digitala kanaler visar tyvärr en uppåtgående trend och vikten av säkra system blir allt större.

Ett säkert IT-system ska skydda företagets och era uppdragsgivares filer, uppgifter och digitala kommunikation från att hamna i orätta händer. System från IQITA ger ett säkert skydd mot intrång i system och hårdvara och ser till att är er data är i säkert förvar. I systemen finns möjlighet till larmfunktion om någon del skulle ligga oskyddad eller om ni skulle bli utsatta för intrångsförsök.

Egen installation, drift och support

Först av allt behöver vi en stund av er tid. Ni har bäst koll på er egen verksamhet och vi behöver få en god överblick för att kunna bygga en IT-lösning som blir funktionell och säker men inte innehåller komponenter och tjänster ni inte har nytta av och medför onödiga kostnader.

Väljer ni en lösning från IQITA innebär det att det är vår egen personal som utför installation och sköter drift. IT-supporten som ni kontaktar om ni stöter på problem ligger också hos oss på IQITA. Lång erfarenhet inom IT har också lärt oss vilka system och vilken hårdvara som verkligen fungerar och gör ert IT-system driftsäkert.