Våra byggstenar

När vi för något år sedan startade vår IQITA-resa bestämde vi oss för att göra det grundligt och klokt. Vi ville ha en stabil plattform och formulerade kärnvärden att luta oss mot i allt beslutsfattande både vad gäller daglig verksamhet och mer strategiska ställningstaganden för en framgångsrik väg framåt. Byggstenarna som växte fram under processen har följt oss sedan dess och hjälpt oss att hitta bra spår. Det IQITA erbjuder och levererar ska vara enkelt, klokt, hållbart och tryggt.

Vi är också övertygade om att utan våra engagerade medarbetare är vi ingenting. För att vi ska kunna leva upp till det IQITA står för utåt måste vår plattform och våra kärnvärden vara väl förankrade internt. Vi har med tur och skicklighet fått ihop ett engagerat och skickligt team som är själva grundbulten i hela vår verksamhet.

Torgny Månsson
VD och försäljning

IQITA är enkelhet

Avancerad teknik får aldrig bli ett självändamål. Våra produkter och tjänster bygger ofta på mycket avancerad teknik men för oss är alltid användandet viktigast. Lösningar från IQITA är enkla att komma igång med och att använda. Syftet är alltid att skapa nytta genom att förenkla, automatisera och effektivisera.

Jesper Olsson
Försäljning

IQITA är gatsmart

Vi brukar säga att vi är gatsmarta på kontoret, IQITAS lösningar ska vara de bästa, inte de hetaste eller fetaste. Vi kan de bästa vägarna och verktygen för att generera nytta och förbättring. Det når vi genom att lyssna och se uppdragsgivarens perspektiv, inte genom att sälja på någon prylar som de inte behöver. Våra uppdragsgivares framgång är vår framgång.

Peter Persson
Försäljning

IQITA är en god natts sömn

Vi gör skillnad för våra uppdragsgivare men också för de som ska leva på vår planet i framtiden. Vi erbjuder medvetna val som är resurssnåla och lämnar så små avtryck på miljö och klimat som möjligt. Det kan vara en skrivarlösning som resulterar i färre utskrifter, en telefonlösning där man hellre väljer en renoverad telefon än en ny eller en videokonferenslösning som är så bra att man enkelt kan välja bort att resa långt och ofta, utan att tulla på möteskvalitet.

Philip Månsson
Support

IQITA är tillit

IQITAS viktigaste styrkor är kunskap och engagemang. Våra uppdragsgivare slipper oro och ovisshet kring leveranser, kostnader och huruvida investeringen ligger på rätt nivå. Med engagemang och respekt i möte och dialog vill vi förtjäna den tillit som bygger långvariga affärsrelationer.

Mathias Melén
IT-konsult