IQITA levererar konferensteknik till Företagscenter Tennvägen 3

25 augusti, 2020

Nu är det klart att det blir IQITA som kommer att förse nya Företagscenter Tennvägen 3 i Karlskrona med teknik för effektiva möten.

– Vi känner oss mycket trygga med IQITA som leverantör av tekniklösningar till lokalerna, det hjälper oss att göra företagscentret attraktivt på marknaden. IQITA har i processen visat på hög kompetens och kommit med kloka inspel. Vi uppskattar också deras engagemang, servicenivå och fokus på att se möjligheter och lösa problem, konstaterar Per Harrtoft, som är en av ägarna av nya Företagscenter Tennvägen 3 i Torskors industriområde i Karlskrona.

Företagscenter Tennvägen 3 är 3500 m2 stort och den första mars flyttade första hyresgästen PEAB in. I april följs de av ytterligare två företag och det finns plats för fler. Utklippan har valt att lägga extra mycket krut på gemensamhetsytorna i huset. Här iordningställs ett antal konferensutrymmen med utrustning för att skapa optimala förutsättningar för alla typer av möten, inte minst för möten på distans.

– Vi är stolta över att valet föll på oss och det känns väldigt bra att vi redan är igång med installationsarbetet. Tekniken är en oerhört viktig del i mötessammanhang, det vi levererar ska i första hand vara användarvänligt och driftsäkert för att vi ska leva upp till våra mål, säger Torgny Månsson, vd på IQITA, och fortsätter:

– Vi har riktigt bra lösningar för distansmöten med bland annat virtuella mikrofoner och smart styrda kamera- och ljudsystem. Vi underskattar inte möten IRL, men tycker att en ökning av andelen distansmöten är bra ur både kostnads- och hållbarhetsperspektiv.

Konferensutrymmena kommer även att vara bokningsbara för andra än husets hyresgäster och i uppdraget ingår också att driftsätta ett lättanvänt bokningssystem. Företagscentret ska stå klart i april och det finns lokaler som ännu inte är uppbokade.

– Den som vill hyra in sig i fräscha lokaler med fina gemensamhetsutrymmen och konferensmöjligheter utöver det vanliga får gärna höra av sig till oss, avslutar Per Harrtoft.